Fotbollsfys – maximera din träning

Vårt mål med fotbollsfys är att forma atletiska individer, verka för skadeförebyggande åtgärder och uppmuntra glädjen i fysisk aktivitet.

Fotbollsfys hos Skills Academy

Fotbollsfys hos Skills Academy

Fotboll är en dynamisk sport som kräver bemästring av en mängd oväntade fysiska moment, baserade på hur både med- och motspelare agerar samt hur bollen rör sig på planen. Rörelsemönstret är oregelbundet och inkluderar löpningar i alla riktningar samt rotationer. Hastigheten i dessa löpningar varierar ständigt och ibland krävs det att spelarna kan hoppa, landa, bromsa och snabbt ändra riktning. Vid tillfällen faller spelarna och behöver snabbt resa sig upp igen. Oavsett om det är under vare sig under träning eller match, sammanflätas fysisk och psykisk förmåga, teknik och spelförståelse. Det optimala hos Skills Academy är att våra tränare planerar fotbollsfys i form av övningar och lekar som väver samman alla dessa aspekter. Därför är vår träning utformad för att vara allsidig och omväxlande, så att varje individ kan utveckla ett brett spektrum av färdigheter. Med insikten om när och hur varje fysisk grundkvalitet bäst utvecklas, gör vi träningen effektiv och givande. Nyckelorden inom vår fotbollsfys är hög aktivitetsgrad, kreativitet och rörelseglädje.

Explosiv och rolig träning

Explosiv och rolig träning

För att nå din fulla potential på fotbollsplanen, krävs det mer än bara teknisk skicklighet och förståelse för spelet. Fotbollsfys är därför en avgörande komponent i att utveckla din förmåga att prestera och på Skills Academy tar vi detta på största allvar. Med hjälp av erfarna fysinstruktörer som har en djup förståelse för fotbollens krav, skapar vi en träningsmiljö där varje spelares fysiska utveckling står i fokus. För våra yngre spelare, betonar vi teknik, kroppskontroll och rörlighet i vår fysträning. Det är här grunden läggs för en framgångsrik fotbollsresa.

På Skills Academy, förstår vi att varje spelare och lag har unika behov och mål. Därför erbjuder vi en mångfald av träningsalternativ. Lag kan engagera sig i fotbollsfys för att bygga sammanhållning och förbättra den fysiska konditionen. Individuella spelare har möjlighet att arbeta en-mot-en med personliga tränare för att rikta in sig på specifika områden av förbättring. Vi erbjuder även specialiserade gruppträningssessioner, som snabbhetsträning, som är utformade för att utmana och förbättra din fysiska kapacitet. Vi ser till att accelerera din fotbollsresa genom målinriktad och professionell fotbollsfys!