Skills Aktivitetsfritids

Pedagogisk barnomsorg på uppdrag av Nacka kommun.
Ett privat alternativ till Skolans fritidsverksamhet.

Skills Aktivitetsfritids

Rörelse, glädje, engagemang, trygghet, och lustfyllt lärande är de nyckelord som vår pedagogiska verksamhet är baserad på.
På uppdrag av Nacka kommun bedriver vi pedagogisk barnomsorg för barn i årskurs F-6. Vår filosofi är att skapa förutsättningar för barn att få ett liv i rörelse. Genom vår omsorg vill vi lära alla barn att hjula, göra en kullerbytta och stå på händer, detta är färdigheter som man bär med sig resten av livet och fungerar som en grund för en hälsosam vardag. Skills Aktivitetsfritids är en pedagogisk omsorg där vi spenderar mycket tid med aktiviteter och lärande genom att uppleva och utforska.
För tillfället kan vi bara ta emot barn som är folkbokförda i Nacka kommun
När du söker plats hos oss hittar du oss under kategorin Pedagogisk Omsorg på Nacka Kommuns webbportal.

Adress

Planiavägen 3, 131 54 NACKA

Öppettider

Vardagar 07:00 – 17:00

Vår filosofi

Vår filosofi

Vår pedagogiska omsorg följer Nacka kommuns riktlinjerna och skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. Vår verksamhetsprofil är med inriktningen idrott och rörelse.
Lek och rörelse stärker bl.a. barnens självkänsla, sociala samspel och förmågan för hänsynstagande. Vi vill grundlägga en sund livsstil där fysiska aktiviteter, utevistelse i skogen, lekparker och grönområden kommer att planeras och anordnas vid flera tillfällen. Det är viktigt att barn får möjlighet att utveckla sin grovmotorik i det som vi kallar för den motoriska guldåldern (ungefär mellan 7-12 års ålder) i form av att rulla, åla, krypa, stödja, balansera, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, kasta och fånga. Barnen kommer även att få pyssla, läsa och utveckla en språklig medvetenhet.
Vår vision är att kunna skapa en trygg, varm och lärorik miljö, därför kommer orden demokrati, delaktighet och jämställdhet också vara centrala för oss.

Verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Skills Aktivitetsfritids är ett privat alternativ till Skolans fritidsverksamhet och erbjuder skolbarnen en kvalitativ fritid baserad på lagsport och individuell idrott, aktiviteter och friluftsliv. Fritidsverksamheten bedrivs främst för barn med skolgång i vår direkta närhet. Verksamheten bedrivs inne i Skills Academys nyrenoverade fotbollscenter på Planiavägen 3 i Sickla Köpkvarter och vi har en egen gård precis intill centret som erbjuder aktivitet och lek. Förutom de nästan 1000m2 inomhusmiljö med ett härligt grönt konstgräs bjuder lokalerna på eget aktivitetsgym och två stora konferensrum som vi kommer använda för läxläsning, pyssel, filmvisning mm där det blir lite lugnare aktiviteter. Samtidigt som vi kommer spendera mycket tid nere vid Hellasgården och Hammarbybacken mm.

Delaktighet

Alla barn ska göras delaktiga i verksamheten genom att ha inflytande och få ta ansvar utifrån sina egna förutsättningar. Barnen ska ges möjlighet att delta i forum som präglas av demokratiska processer, som till exempel barnråd och trygghetsronder. I samtal med vuxna och sina kamrater ska de ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och behov samt mötas respektfullt i dessa.

I vår verksamhet är barnkonventionen ledande och barnens rättigheter ska prägla hur verksamheten organiseras, genomförs och utvärderas. Vi arbetar främst med de fyra artiklar som skolverket lyfter fram.
Verksamheten arbetar aktivt med plan mot diskriminering och kränkande handling genom att personalen arbetar med att förespråka människors lika värde och rättigheter för att förebygga att kränkningar eller diskriminering sker.

Exempel på en dag

Nedan beskriver vi en av de fem dagarna i vår omsorg.
Självklart kommer vi variera aktiviteterna utifrån säsong och vilken barngrupp som är ute resp inne osv.

– Barnen hämtas på skolan (årskurs F-3) efter skoldagens slut.
– Vi åker gemensamt med buss till Skills Academy Fotbollscenter.
– Barn i årskurs 4-6 tar sig till Skills själva efter skolan.
– Intar tillsammans ett gott och näringsrikt mellanmål.
– Fysisk aktivitet i form av motorisk träning, lek med boll eller olika lekar.
– Fri lek utomhus eller inne på vårt center i mindre grupp.
– Läxläsning, pyssel etc i mindre grupp.
– Hämtning av barn för hemfärd.

Kvalitét & uppföljning

Föräldramöten

Föräldramöten hålls en gång per termin om inte särskilda skäl föreligger.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker efter begäran från föräldrar.

Dokumentation

Den dagliga verksamheten dokumenteras med hjälp av kamera och text i ett veckobrev som skickas varje fredag.
Veckobrevet berättar vad vi har gjort under veckan men kommer även användas för att planera nästkommande vecka

Rapportering

En kortare rapport skickas en gång per år till Nacka Kommun.
Denna rapportering kan utvecklas efter önskemål från Ansvarig person hos kommunen.

Feedback/Klagomål


    Meddelande