Skills Aktivitetsfritids

Pedagogisk barnomsorg på uppdrag av Nacka kommun

Skills Aktivitetsfritids

Rörelse, glädje, engagemang, trygghet, och lustfyllt lärande är de nyckelord som vår pedagogiska verksamhet är baserad på.
På uppdrag av Nacka kommun bedriver vi pedagogisk barnomsorg för barn i årskurs F-3. Vår filosofi är att skapa förutsättningar för barn att få ett liv i rörelse. Genom vår omsorg vill vi lära alla barn att hjula, göra en kullerbytta och stå på händer, detta är färdigheter som man bär med sig resten av livet och fungerar som en grund för en hälsosam vardag. Skills Aktivitetsfritids är en pedagogisk omsorg där vi spenderar mycket tid med aktiviteter och lärande genom att uppleva och utforska.

Adress

Planiavägen 3, 131 54 NACKA

Vår filosofi

Vår filosofi

Vår pedagogiska omsorg följer Nacka kommuns riktlinjerna och vår verksamhetsprofil är med inriktningen idrott och rörelse.
Lek och rörelse stärker bl.a. barnens självkänsla, sociala samspel och förmågan för hänsynstagande. Vi vill grundlägga en sund livsstil där fysiska aktiviteter, utevistelse i skogen, lekparker och grönområden kommer att planeras och anordnas vid flera tillfällen. Det är viktigt att barn får möjlighet att utveckla sin grovmotorik i det som vi kallar för den motoriska guldåldern (ungefär mellan 7-12 års ålder) i form av att rulla, åla, krypa, stödja, balansera, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, kasta och fånga. Barnen kommer även att få pyssla, läsa och utveckla en språklig medvetenhet.
Vår vision är att kunna skapa en trygg, varm och lärorik miljö, därför kommer orden demokrati, delaktighet och jämställdhet också vara centrala för oss.