Vår mission

Vår mission

I Skills Academys uppdrag ligger att dramatiskt förbättra teknik, utförande och engagemang hos alla fotbollsspelare oavsett kön eller ålder. Att genom den absolut senaste tekniken flytta fotbollsspelare framåt när det gäller perception, teknik, fysik och speluppfattning. Vårt mål är att sätta en standard för hur man tränar sin grundläggande teknik i världens största sport.

Vår enkla mission är att utveckla svensk fotboll i grunden.