Skills Fitness

Barn och ungdomsfys samt lagfys

Skills Fitness

Skills Fitness

Varje barn och ungdom har sin egen specifika guldålder.
Ert barn ska utvecklas mot de gemensamma mål vi sätter upp. Då många, tyvärr redan i tidig ålder, specialiserar sig inom idrotten missas mycket av de kritiska utvecklingsområdena. Inte bara rent muskulärt (som är en stor del) utan även enkla saker såsom motorik, koordination, rörlighet etc. Allt hänger ihop.
Vårt mål är att skapa atletiska individer och hjälpa till med den kompletterande träningen, jobba skadeförebyggande och hitta glädjen i fysisk aktivitet.

Oavsett mål eller träningserfarenhet kommer vi kunna hjälpa dig att göra din träning motiverande och effektiv. Vi utgår från mänsklig funktionalitet, vilket innebär bla en biologisk korrekt andning, god hållning i såväl stående som vid sittande och löpning. Förmågan att kunna kasta, rotera och antirotera. En muskulär balanserad kropp med ett starkt chassi (djup hållningsmuskulatur & core) för att sedan bygga atleter med stora motorer.