VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS

Torsdag den 19:e januari kl. 18:00 – 19:30.

Vår filosofi – ett liv i rörelse

Vår filosofi – ett liv i rörelse

Rörelse, glädje, engagemang, trygghet, och lustfyllt lärande är de nyckelord som vår pedagogiska verksamhet är baserad på.

Skills Aktivitetsfritids är ett privat alternativ till skolans fritidshem och bedrivs på uppdrag av Nacka Kommun. Vi är en pedagogisk omsorg för barn i årskurs F-6 som följer Nacka Kommuns riktlinjer och Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg, vi arbetar även med läroplanen för Fritidshem (lgr22) som grund samt Barnkonventionens fyra grundprinciper.

Plats och tid

Planiavägen 3, Sickla Köpkvarter
19:e januari
Kl. 18:00 – 19:30

Anmälan till öppet hus