Vilken klubb har du medlemskap i?
    Vilket Academy anmäler du dig till?
    Godkänner ni att deltagarna i denna träning fotograferas vid deltagande i Skills Academy verksamhet och att bilderna sparas digitalt och kan komma att publiceras på Skills Academys webbplats www.skillsacademy.se eller användas i annat informationsmaterial som rör Skills Academy..
    JaNej
    Meddelande