SKILLS AKTIVITETSFRITIDS & FOTBOLLSPROFIL

Ett privat alternativ till Skolans fritidsverksamhet som öppnar verksamheten i januari 2024

Skills Aktivitetsfritids och Fritidsklubb

Rörelse, glädje, engagemang, trygghet, och lustfyllt lärande är de nyckelord som vår pedagogiska verksamhet är baserad på.
Vi erbjuder även en väldigt populär fotbollsprofil för de som vill träna mer fotboll, där vi två gånger i veckan adderar fotbollsträning utan extra kostnad för de elever som är inskrivna i vår omsorg. Läs mer om profilen längre ner på denna sida.

Skills Aktivitetsfritids är ett privat alternativ till skolans fritidshem. Vi är i grunden en pedagogisk omsorg för barn i årskurs F-6 som följer Kommunens riktlinjer och Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg, vi arbetar även med läroplanen för Fritidshem (lgr22) som grund samt Barnkonventionens fyra grundprinciper.
Vi har gedigen erfarenhet av att bedriva barnomsorg då vi anordnat pedagogisk omsorg i kommunal regi i Nacka kommun sen 2021.

För att söka plats hos oss skickar ni bara en anmälan via formuläret på denna sida.
När vi antagit eleven och uppsägningen är klar från nuvarande barnomsorg kan eleven bli en del av vår omsorg.
Just nu söker vi även ackreditering som huvudman i Sölvesborgs Kommun för att kunna bedriva pedagogisk omsorg i kommunal regi, men till dess öppnar vi en vanlig fritidsklubb.

Adress
Galjalyckevägen 6, 294 77 Sölvesborg

Öppettider
Vardagar 07:00 – 17:00

Kostnad
1000kr/månad (vilket motsvarar snittkostnad för kommunal barnomsorg) och innefattar även omsorg, lunch och mellanmål under alla skollov och studiedagar med undantag för 4 veckors stängt på sommaren och 2 veckor på jullovet.

Vår filosofi – ett liv i rörelse

Vår filosofi – ett liv i rörelse

Vår verksamhet baseras på våra nyckelord; rörelse, glädje, engagemang, trygghet och lustfyllt lärande. För oss är det viktigt att barn får möjlighet att utveckla sin grovmotorik i det som vi kallar för ”den motoriska guldåldern” (ungefär mellan 7–12 års ålder) i form av att rulla, åla, krypa, stödja, balansera, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, kasta och fånga. Genom vår omsorg vill vi lära alla barn att göra en kullerbytta, hjula, och stå på händer då detta är färdigheter som fungerar som en grund för en sund livsstil.

Förutom mycket fokus på fysisk aktivitet kommer barnen även erbjudas aktiviteter som utvecklar det kreativa skapandet samt den språkliga och matematiska medvetenheten.

Fotbollsprofilen

Fotbollsprofilen

Skills Academy erbjuder fritidsverksamhet med fotbollsinriktning för barn mellan 6-12 år

Efter önskemål erbjuder vi nu en ny inriktning på vårt fritidskoncept. Från och med september 2023 erbjuder vi nämligen Aktivitetsfritids med fotbollsinriktning!

Utöver ett “vanligt” fritids för ditt barn, där vi inkluderar pedagogisk omsorg som bedrivs, adderar vi en fotbollsinriktning som passar barn som vill spela fotboll som en del av sitt fritids. I konceptet ingår både TOCA konceptet där vi använder en bollmaskin med personlig tränare för att maximera antal touch och utveckla den individuella bollbehandlingen. Vi organiserar även matchspel samt snabbhetsträning för att utveckla kondition, motorik och rörlighet. Vi vänder oss till alla barn mellan 6 till 12 år (årskurs F till och med årskurs 6) oberoende av fotbollskunskaper och nivå.

Fotbollsprofilen kostar inget extra för de barn som redan är inskrivna i vår omsorg

Fritidsklubben

Fritidsklubben

Vår Fritidsklubb är för dig i årskurs 4–6 som tycker om rörelse, idrott och fysisk aktivitet individuellt eller tillsammans med andra.
Hos oss finns 1000m 2 inomhusmiljö med härligt konstgräs som lämpar sig för de allra flesta aktiviteter och sporter. Du får själv vara med och påverka din fritid hos oss genom önskemål, demokratiska principer och din delaktighet är en viktig pelare i vår verksamhet.

Till oss tar du dig själv varje dag efter skolan för ett gott och näringsrikt mellanmål och fysisk aktivitet, vi erbjuder även läxläsning och kreativt skapande efter dina önskemål. På lågstadiets utedagar har du möjlighet att själv välja att vara med på uteverksamheten eller i stället delta i aktiviteter inomhus på centret.

Bra att veta

Bra att veta

Skills Aktivitetsfritids håller till i Skills Academys nyrenoverade Fotbollscenter på Galjalyckevägen 6 på Kämpeslätten. Förutom de nästan 1500 M2 inomhusmiljö med konstgräs bjuder lokalerna på eget aktivitetsgym och ett stort entresolplan som används för skapande, läxläsning, filmvisning eller andra lugnare aktiviteter. Vår vision är att kunna skapa en trygg, varm och lärorik miljö. Därför är orden; demokrati, delaktighet och jämställdhet centrala för oss i det dagliga arbetet.

Barnen måste ta sig till verksamheten själva efter sin ordinarie skoldag

Delaktighet

Alla barn ska göras delaktiga i verksamheten genom att ha inflytande och få ta ansvar utifrån sina egna förutsättningar. Barnen ska ges möjlighet att delta i forum som präglas av demokratiska processer, som till exempel barnråd och trygghetsronder. I samtal med vuxna och sina kamrater ska de ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och behov samt mötas respektfullt i dessa.

 

I vår verksamhet är barnkonventionen ledande och barnens rättigheter ska prägla hur verksamheten organiseras, genomförs och utvärderas. Vi arbetar främst med de fyra artiklar som skolverket lyfter fram.
Verksamheten arbetar aktivt med plan mot diskriminering och kränkande handling genom att personalen arbetar med att förespråka människors lika värde och rättigheter för att förebygga att kränkningar eller diskriminering sker.

Exempel på en dag

Nedan beskriver vi en av de fem dagarna i vår omsorg. Självklart kommer vi variera aktiviteterna utifrån säsong och vilken barngrupp som är ute resp inne osv.

– Barnen tar sig till Skills själva efter skolan.

– Intar tillsammans ett gott och näringsrikt mellanmål.

– Fysisk aktivitet i form av motorisk träning, lek med boll eller olika lekar.

– Fri lek utomhus eller inne på vårt center i mindre grupp.

– De barn som har fotbollsprofil tränar fotboll en timme på tisdagar och torsdagar.

– Läxläsning, pyssel etc i mindre grupp.

– Hämtning av barn för hemfärd.

Kvalitét & uppföljning

Föräldramöten

Föräldramöten hålls en gång per läsår om inte särskilda skäl föreligger.

 

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker efter begäran från föräldrar.

 

Dokumentation

Den dagliga verksamheten dokumenteras med hjälp av kamera och text i ett veckobrev som skickas varje fredag.
Veckobrevet berättar vad vi har gjort under veckan men kommer även användas för att planera nästkommande vecka

 

Rapportering

En kortare rapport skickas en gång per år till Sölvesborgs Kommun.
Denna rapportering kan utvecklas efter önskemål från Ansvarig person hos kommunen.

Är du intresserad av vårt Fritids?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för vidare information.