Medlemsdag Screening 360°

På Skills Academy är vår fasta övertygelse att data är en väldigt viktig del för att maximera spelarutveckling. Vi erbjuder screening och tester både för fotboll och fysiska egenskaper som är viktiga för fotbollen. Anmälan hittar du längst ner på denna sida.

Medlemsdag på Skills

Medlemsdag på Skills

Screening 360° är viktigt. Det hjälper oss att hjälpa dig i din fortsatta utveckling.

Vi ser att några av er ännu inte genomfört sin Screening och vill därför som första Medlemsdag erbjuda er en möjlighet att boka in er på denna satta tid.

När du anmält dig kommer vi att sammanställa allt och kontakta dig för en starttid.

Maximal tidsåtgång är 90 minuter. Om du redan nyttjat din Screening så kan du köpa ett uppföljningstest för 499kr.

Vi mäter bland annat följande egenskaper:

  • Snabbhet
  • Acceleration och deacceleration
  • Spänst
  • Styrka
  • Kroppskontroll
  • Spelförståelse
  • Bollkontroll
  • Spel i rörelse